Letní tábor Slezská Harta 2018 turnus č.2

POZOR - POZOR - POZOR
POZOR - pro velký zájem jsme dojednali s provozovatelem tábořiště na Slezské Hartě další propůjčení.Proto můžeme informovat že máme k dispozici pro letošní rok 2018 ještě jeden termín a sice od 12.8. do 18.8.2018. Turnus je pouze jedno týdenní a počet účastníků je omezen na 20 účastníků. Cena týdenního tábora pro jednoho účastníka je 3.000,- Kč.Věk účastníků je omezen na věk 11 - 15 let.
Více informací obdržíte po kontaktování na email mo.poruba1@seznam.cz nebo na 603834247 a ještě na www.facebook.com/RSKSVINOV/