Propozice 19.ročníku závodu - POHÁR SVINOVSKÝCH TŮNÍ 2019

MS ČRS Poruba 1 si Vás dovoluje pozvat

na závod mládeže v LRU - plavaná

19. ročník poháru Svinovských tůní

závod je určen veškeré mládeži organizované v ČRS

 

Datum konání: 20.04.2019

Místo konání: Odra 2a/5 (471066/5 – Bečkárna)

     Ředitel závodu: Radim Vytřas

Hlavní rozhodčí: Petr Skura

 Příprava trati: Dalibor Fojt

Kategorie závodníků:

Závod bude probíhat, jako závod jednotlivců!

 • Začátečníci – (děti do 10 let) – tato kategorie má odlišná pravidla!
 • Žákyně (do 15 let - závodníci, kterým k 31. prosinci roku předcházejícího roku konání závodu, bylo méně než 15 let)
 • Žáci (do 15 let - závodníci, kterým k 31. prosinci roku předcházejícího roku konání závodu, bylo méně než 15 let)
 • Dorost (do 18 let - závodníci, kterým k 31. prosinci roku předcházejícího roku konání závodu, bylo méně než 18 let)

Přihlášky:

 • Nutné zaslat do 15.4.2019 – z důvodu přípravy závodní trati a objednání stravy. Na přihlášky v pozdějším termínu nebude brán zřetel a závodníkovi nebude umožněno zúcastnit se závodu
 • Možnost přihlásit se pouze emailem, nebo telefonicky!!!
 • Cena startovného: 50 kč / bude použito k zaplacení stravy.
 • Kontakty pro přihlášení:

email.: vytras@seznam.cz

(do přihlášky prosím uveďte jméno, příjmení, rok narození a MO/MS ve kteréje závodník organizován)

.

Radim Vytřas - tel.: 736 790 796

Petr Skura - tel.: 724 538 085

Pravidla závodu:

Všeobecná pravidla závodu:

 • Závodí se dle mezinárodního závodního řádu – pořadatel si vyhrazuje právo na změny: viz níže
 • Každý závodník, svým zapsáním do závodu, souhlasí s pravidly závodu uvedenými zde v propozicích!
 • Každý závodník se musí při prezentaci legitimovat průkazem člena ČRS.
 • Je povolen lov pouze na plavanou! Montáž nesmí být převážena – zatížení udice nesmí překročit nosnost použitého splávku. Lov se zátěží ležící na dně nebo s krmítkem je zakázán! Hlavní zátěž sestavy nesmí v žádném případě ležet na dně – zde smí ležet pouze 10 % z celkové zátěže udice. V případě, že rozhodčí zpozoruje, nebo je upozorněn, na porušování tohoto pravidla během soutěžního kola, má povinnost žádat kontrolu rybářova prutu, aniž by čekal na konec kola. Při porušení tohoto zákazu bude závodník napomenut, při opakovaném porušení po napomenutí, bude závodník bez dalšího napomenutí diskvalifikován!
 • Krmení je omezeno v množství 5 l na jeden závod (v navlhčeném stavu, po přesátí i se všemi dodatky jako je hlína, obilniny, posilovače atd...).
 • Živá nástraha je omezena na 0,5 l na jeden závod (pinkies, masný červ, žížala). Patentka – malá i velká je zakázána – při porušení tohoto zákazu bude závodník bez předchozího upozornění diskvalifikován!
 • Každý závodník musí mít: vezírek s kruhy, podběrák, vyprošťovač háčků (obůstek nebo peán), metr.
 • Body se počítají dle F.I.P.S.e.d. : 1 gram ulovené ryby = 1 bod CIPS
 • Všichni závodníci musí po ukončení závodů vyčkat na svých místech až do příchodu rozhodčích s váhou (byť nic nechytili), ti si zapíší celkovou váhu jeho úlovku. Tento výsledek závodník následně potvrdí svým podpisem. Pokud nebude závodník při vážení přítomen na svém místě, bude mu kontumačně zapsán jako výsledek 0 bodů CIPS!
 • S ulovenými rybami musí závodník zacházet co nejopatrněji tak, aby nedošlo k jejich poškození.
 • Závodník si po závodě smí ponechat jeden kus ušlechtilé ryby dle Rybářského řádu – tuto rybu si zapíše do sumáře úlovků ihned po zvážení celkové váhy jeho úlovku rozhodčími. Pro tyto případy doporučujeme vzít s sebou ještě jeden klasický vezírek pro přechování ulovené ryby.
 • Během konání obou závodů je závodníkům zakázáno telefonovat.
 • ·         Protest lze podat hlavnímu rozhodčímu do 15 minut po ukončení vážení vedoucím družstva, oproti poplatku 100,-Kč.
 • Je zakázáno používat jako nástrahu třpytky, umělé mušky, živé nebo mrtvé ryby nebo jejich části, jiné živočichy například žáby, a jikry. Rovněž je zakázáno použít jako nástrahu veškeré napodobeniny rostlinných a živočišných nástrah z gumy, silikonu, pryže atd…

Pro kategorie: žákyně; žáci; dorost:

 • Pro tyto kategorie platí Všeobecná pravidla závodu – viz výše
 • Délky prutu jsou omezeny v souladu s F.I.P.S.e.d. pro LRU plavaná. Žákyně a žáci do 15 let, smí používat pruty v maximální délce 10 m. Kategorie dorostenců (do 18 let) smí použít pruty s maximální délkou 11,5 m.
 • Pomoc trenérů, či rodinných příslušníků závodníkovi po nástupu do sektoru povolena pouze s ustavením rybářské sedačky, příp. úpravou lovného místa. Další pomoc může být specifikována individuálně po domluvě s hlavním rozhodčím při prezenci závodníků.

 • Často diskutované zdolání a následné podebrání větší ryby musí závodník zvládnou bez pomoci!

Pro kategorii začátečníci:

 • Pro tyto kategorie platí Všeobecná pravidla závodu – viz výše
 • Délky prutu jsou omezeny v souladu s F.I.P.S.e.d. pro LRU plavaná – maximální délka 10m.
 • U této kategorie je dovolena pomoc trenérů, či rodinných příslušníků – vždy však jen jeden pomáhající u jednoho závodníka!
 • I začátečník by měl závodit sám – tzn. sám zakrmit, nastražit nástrahu, nahodit, lovit, zaseknout a zdolat rybu. Jde totiž o závod začínajících dětí, ne o závod dospělého doprovodu!

Specifikace poskytované pomoci:

 • Po příchodu do sektoru může doprovod závodníka vypomoci s ustavením sedačky – úpravou místa k lovu.
 • Dopomoc s rozbalováním, sestavením, vyvážením a vyměřením hloubky udice.
 • Vnadění je zcela v režii závodníka – tvoření koulí z vnadící směsi a následné zakrmování rukou/prakem. Zde může doprovod třeba přidržet prut, ale proces vnadění musí závodník zvládnout sám.
 • Nastražení nástrahy a nahození provádí závodník bez pomoci.
 • Pomoc je povolena při zdolávání větší ryby – závodník musí prut při zdolávání držet po celou dobu sám, doprovod může vypomoci s podebráním úlovku podběrákem a následným vhozením ryby do vezírku.
 • Pomoc s rozmotáváním a laděním udice je povolena.

Časový harmonogram:

06:00 - 06:45              Registrace závodníků, zahájení

06:45 - 07:00              Losování pro první závod

07:00 - 07:15              Přesun na vylosovaná místa

07:15 – 08:25             Nástup do sektorů + příprava

08:25 – 08:30             Krmení

08:30 – 10:30             1. závod

10:30 – 11:00             Vážení úlovků

11:00 – 11:30             Občerstvení

11:30 – 11:45             Losování pro druhý závod

11:45 – 12:00             Přesun na vylosovaná místa

12:00 – 12:55             Nástup do sektoru + příprava

12:55 – 13:00             Krmení

13:00 – 15:00             2. závod

15:00 – 15:30             Vážení úlovků

16:00                          Vyhlášení výsledků

.

           

        Těšíme se na Vaši účast!

MS ČRS Poruba 1

Podporují nás:

 

 

 

 

 

Logo_awt